ช่วยเเชร์ จ้า .....


เมื่อวันที่ 3 พ.ย.2563 ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ (ศป.บส.ชน.) จัดชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนที่ 1 (ชป.กร.ศป.บส.ชน.ที่ 1) ประสานการปฏิบัติร่วมกับอาสาสมัครพัฒนาชุมชนตำบลปิงโค้ง เพื่อบูรณาการความร่วมมือการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ในการนี้ได้ร่วมกันมอบถุงยังชีพให้กับผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจนในชุมชนจำนวน 2 ครอบครัว ได้แก่ ครอบครัวของนางจู แสงดี อายุ 90 ปี และนางหม่อ เริงไม อายุ 79 ปี โดยทั้ง 2 ครอบครัวเป็นชาวบ้านหมู่ที่ 7 ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ซึ่ง ศป.บส.ชน. ได้ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบมาอย่างต่อเนื่องและพร้อมจะปฏิบัติเยี่ยงนี้เสมอไป

623 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ