ช่วยเเชร์ จ้า .....

ขอเชิญชวนร่วมการแข่งขันทักษะยิงปืนพก “4003 Naresuan Pistol Shooting Competition” ครั้งที่ 1

 

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 กองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 106 ณ อาคารศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พันเอก รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 พร้อมด้วย พันเอก นายแพทย์ วิโรจน์ ชนม์สูงเนิน รองโฆษกฯ เป็นผู้แถลงข่าวฯ มีสาระสำคัญดังนี้


ตามที่ พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 มีนโยบายในการพัฒนาขีดความสามารถของกำลังพลตามนโยบาย
3 Smart 1 Strong ได้แก่
1) Smart Knowledge : มีความรู้ตามตำแหน่งหน้าที่ ความรู้ทั่วไป และความรู้ทางเทคโนโลยี
2) Smart Capabilities : มีความสามารถและประสบการในการทำงาน
3) Smart Behavior : มีความประพฤติดี มีวินัย และจิตสาธารณะ
4) Strong Body & Mind : มีความแข็งแกร่งทั้งร่ายกาย และจิตใจ


ในการนี้ กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 4 จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะยิงปืนพก “4003 Naresuan Pistol Shooting Competition” ครั้งที่ 1 ขึ้น ระหว่างวันที่ 7 – 8 พฤศจิกายน 2563 ณ สนามยิงปืนค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเป็นการฝึกทักษะ และพัฒนา ขีดความสามารถด้านการใช้อาวุธของตนเอง โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 12 ประเภท ดังนี้
1. ปืนสั้น ขนาด 9 มิลลิเมตร (มม.) ระยะ 10 เมตร มือใหม่
2. ปืนสั้น ขนาด 9 มิลลิเมตร (มม.) ระยะ 15 เมตร มือใหม่
3. ปืนสั้น ขนาด 9 มิลลิเมตร (มม.) ระยะ 25 เมตร มือใหม่
4. ปืนสั้น ขนาด 11 มิลลิเมตร (มม.) ระยะ 10 เมตร มือใหม่
5. ปืนสั้น ขนาด 11 มิลลิเมตร (มม.) ระยะ 15 เมตร มือใหม่
6. ปืนสั้น ขนาด 11 มิลลิเมตร (มม.) ระยะ 25 เมตร มือใหม่
7. ปืนสั้น ขนาด 9 มิลลิเมตร (มม.) ระยะ 10 เมตร ทั่วไป
8. ปืนสั้น ขนาด 9 มิลลิเมตร (มม.) ระยะ 15 เมตร ทั่วไป
9. ปืนสั้น ขนาด 9 มิลลิเมตร (มม.) ระยะ 25 เมตร ทั่วไป
10. ปืนสั้น ขนาด 11 มิลลิเมตร (มม.) ระยะ 10 เมตร ทั่วไป
11. ปืนสั้น ขนาด 11 มิลลิเมตร (มม.) ระยะ 15 เมตร ทั่วไป
12. ปืนสั้น ขนาด 11 มิลลิเมตร (มม.) ระยะ 25 เมตร ทั่วไป

กติการการแข่งขัน : คิดคะแนนดีที่สุด 5 เป้ารวม (คะแนนเต็ม 500 คะแนน) แต่ละชุดยิง 10 นัด ภายใน 2 นาที และใช้กระสุนซ้อมยิงในการแข่งขันเท่านั้น
จึงขอเชิญท่านผู้สนใจ ร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะยิงปืนพก “4003 Naresuan Pistol Shooting Competition” ครั้งที่ 1 สำหรับผู้ที่มีคะแนนสูงสุดของแต่ละรายการ จะได้รับถ้วยเกียรติยศจาก พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 สนใจติดต่อการจำหน่ายบัตรได้ที่ : กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 4 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ร้อยเอก สุดชาย สุวรรณปัญญา หมายเลขโทรศัพท์ 083-6253322


********************************

614 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ