ช่วยเเชร์ จ้า .....

เมื่อวันที่ 5 พ.ย.63 ร.4 พัน.3 จัดการฝึกที่สำคัญเวลา 08.00 – 09.00 ร.4 พัน.3 จัดการฝึก ทบทวน บุคคลท่าเบื้องต้น ตามคู่มือการฝึกพระราชทาน ให้ กำลังพลโดยมี แนะนำเทคนิค การปรับเปลี่ยนท่าต่างๆ ณ บก.ร.4 พัน.3 เพื่อ ให้กำลังพลได้รู้ถึงขั้นตอนที่เพิ่มขึ้นหรือมีการเปลี่ยนแปลง ได้รับรู้เทคนิคในการปฏิบัติท่าต่างๆ และ ให้มีบุคลิกที่ดีขึ้น รวมถึงเป็นการฝึก นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 5 ให้ฝึกความเป็นครู และการทำหน้าที่ครูทหารเวลา 16.00น. ได้ทำการฝึกทบทวนให้กับ กำลังพลทหารกองประจำการ ผลัด 2/63(ทหารใหม่) โดยมี นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 5 ทำการฝึกทบทวน เป็นตัวอย่างและแนะนำเทคนิค ในท่าเบื้องต้นพื้นฐาน ที่ทหารใหม่ทำการฝึก ได้ทำการฝึกปฏิบัติความรู้ตามเหล่า เหล่าราบ และ ได้มีโอกาสแสดงออก,แนะนำเทคนิคให้ กพ.ในหน่วยฝึกต่อไป กำลังพลมีความตั้งใจในการฝึกเป็นอย่างดี และเห็นตัวอย่างที่ดีที่ถูกต้อง โดยพ.ท.จักรพงษ์ เทพพันธุ์ ผบ.ร.4 พัน.3 ร่วมสังเกตุการณ์ฝึกและให้ข้อแนะนำ ต่างๆ

493 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ