ช่วยเเชร์ จ้า .....เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. กองร้อยทหารพรานที่ 3307 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 32 จัดกำลังพล จำนวน 1 ชุดปฏิบัติการ ลาดตระเวนเฝ้าตรวจตามแนวชายแดน เพื่อป้องกันการลักลอบลำเลียงยาเสพติดและการหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย บริเวณ บ้านพิทักษ์ไทย หมู่ที่ 20 ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ตรวจพบบุคคลกลุ่มหนึ่งเดินทางข้ามหลักเขตแดนเข้ามาฝั่งไทยจากการตรวจสอบพบว่าเป็นคนลาว ซึ่งเดินทางมาจาก บ้านป่าซาง เมืองคอบ แขวงไชยบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน 8 คน เป็นชาย จำนวน 3 คน หญิง จำนวน 5 คน จากการสอบถามกลุ่มบุคคลดังกล่าวให้การว่า ข้ามมายังฝั่งไทยเพื่อจะไปพบญาติชาวไทย ซึ่งพักอาศัยอยู่ในพื้นที่ ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย หน่วยจึงได้ชี้แจงการปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโรคโควิค-19 พร้อมทั้งตรวจสอบแล้วไม่พบยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมาย จึงได้ทำการผลักดันให้กลับประเทศตามช่องทางที่เข้ามา

403 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 4 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ