ช่วยเเชร์ จ้า .....


เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 63 ที่ห้องประชุม ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อ.เมืองพิษณุโลก ดร.อุษณีษ์ เส็งพานิช คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธาน ร่วมลงนาม MOU ภาคเครือข่ายด้านแรงงาน เพื่อสร้างภาคีขับเคลื่อนและยกระดับศักยภาพนักศึกษา โดยมีหน่วยงานจากสำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานจัดหารงานจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก พร้อมกับนายกสมาคมสื่อสารมวลชนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้ด้วย
สำหรับการลงนามบันทึกข้อมตกลงในครั้งนี้ จะสามารถทำให้นักศึกษาจากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้รับประสบการณ์ในลักษณะของการต่อยอดวิชาชีพ อีกทั้งยังเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับสิทธิกฎของ ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวกับกับการประกอบอาชีพ ควบคู่ไปกับการเปิดโอกาสให้กับสถานประกอบการ ได้เข้ามีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร เพื่อให้ตรงกับความต้องการตลาดแรงงาน

485 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ