ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นำเครื่องจักรกลพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการขุดลอกวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำบริเวณเขื่อน ทรบ. หมู่ที่ 8 บ้านหนองหญ้า ตำบลวังน้ำคู้ อำเภอเมืองพิษณุโลก ตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ คลองสะอาด ปราศจากวัชพืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) มีความกว้างเฉลี่ย 4 เมตร และยาว 200 เมตร ภายหลังได้รับการร้องขอจากองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้ เนื่องจากมีผักตบชวาขึ้นปกคลุมจำนวนมาก โดยทางองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้ เป็นผู้ออกค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเครื่องจักรกลจ่ายเองทั้งหมด
พร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ยังได้นำเครื่องจักรพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการขุดลอกวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำบริเวณคลองลูกนก หมู่ที่ 7 ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก มีเนื้อที่กว่า 15.93 ไร่ และดำเนินการขุดลอกขุดลอกวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำบริเวณคลองสุพรรณ หมู่ที่ 11 ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก มีพื้นที่รวมกว่า 15 ไร่ ปัจจุบันพบว่าคลองทั้งสองแห่งมีวัชพืชขึ้นปกคลุมกีดขวางทางน้ำอยู่จำนวนมากและมีความตื้นเขิน เจ้าหน้าที่จึงได้เร่งกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำออกทั้งหมด รวมทั้งยังได้ขุดลอกคลองที่ตื้นเขินให้มีความลึกและกว้างขึ้นเพื่อจะสามารถช่วยระบายน้ำได้สะดวกเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งยังใช้กักเก็บน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคและทำการเกษตรในฤดูแล้งได้อีกด้วย

พรหมพร คงเนตร สำนักข่าวที่นี่เมืองสองแคว รายงาน

501 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ