ช่วยเเชร์ จ้า .....


เมื่อวันที่ 12 พ.ย.63 พลตรี นพดล รอดกลาง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 ในฐานะหัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตพิษณุโลก ได้นำ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39, เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 39 ,หัวหน้ากองฝ่ายอำนวยการมณฑลทหารบกที่ 39 ตรวจเยี่ยมสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตพิษณุโลก เพื่อรับฟังปัญหาข้อขัดข้อง และให้แนวทางในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตพิษณุโลก เลขที่ 14/4 ถนนสิงหวัฒน์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายธนเดช นุชรุ่งเรือง รองหัวหน้าสำนักงาน สงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตพิษณุโลก ให้การต้อนรับ
สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตพิษณุโลก จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การสงเคราะห์แก่ทหารผ่านศึก ทหารนอกประจำการ และทหารผ่านศึกประจำการที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันปรามปรามการกระทำอันเป็นภัยต่อความมั่นคงหรือความปลอดภัยแห่งราชอาณาจักร,ให้การส่งเสริมสิทธิ และเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึก และเพื่อช่วยเหลือทหารผ่านศึกที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ หรือยากไร้ ที่เสียสละเพื่อประเทศชาติ ทั้งนี้ สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตพิษณุโลก รับผิดชอบให้การสงเคราะห์แก่ทหารผ่านศึก ครอบรัวทหารผ่านศึก และทหารนอกประจำการในพื้นที่ 3 จังหวัดคือ จังหวัดพิษณุโลก, จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดอุตรดิตถ์ มีจำนวนทหารผ่านศึกนอกประจำการในความรับผิดชอบ จำนวน 22,917 คน
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39/หัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตพิษณุโลก กล่าวว่า ทหารผ่านศึกคือผู้เสียสละเพื่อประเทศชาติ เป็นผู้ที่สมควรได้รับเกียรติ ในยามที่พวกเขาเหล่านั้นเดือดร้อนเราต้องช่วยเหลืออย่างสุดกำลังความสามารถ พร้อมทั้งเน้นย้ำเจ้าหน้าที่ในสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตพิษณุโลก ต้องให้การดูแล และบริการให้แก่พวกเขาเหล่านั้น เปรียบเสมือนคนในรอบครัวของเรา

พรหมพร คงเนตร สำนักข่าวที่นี่เมืองสองแคว รายงาน


501 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ