ช่วยเเชร์ จ้า .....

เมื่อวันที่ 13 พ.ย.63 พลตรี กิตติพงษ์ แจ่มสุวรรณ ผู้บัญชาการ กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 2/63 และต้อนรับทหารใหม่ ณ ลานเอนกประสงค์กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

พลตรี กิตติพงศ์ แจ่มสุวรรณ ผู้บัญชาการ กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 เป็นประธานเปิดการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 2/63 และมอบธงประจำหน่วยฝึก แก่ทหารใหม่เข้ามารับราชการภายในหน่วย ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2563 ทั้งนี้การฝึกมี วัตถุประสงค์เพื่อให้ทหารใหม่ได้รับการฝึกศึกษาในวิชาการทหารเบื้องต้นเป็นรายบุคคล สำหรับนำไปใช้เข้ารับการฝึกศึกษาในการฝึกขั้นสูงต่อไปจนมีประสิทธิภาพ เพื่อปรับสภาพร่างกายและจิตใจของทหารใหม่จากการดำเนินชีวิตแบบพลเรือนมาดำเนินชีวิตแบบทหาร เพื่อปลูกฝังลักษณะทหาร เพื่อปลูกฝังให้เกิดทัศนคติที่ดีงามต่อกองทัพบก ซึ่งปัจจุบันทหารใหม่มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการฝึกทั้งสิ้น จำนวน 330 นาย ใช้ระยะเวลาในการฝึกตั้งแต่ 1 พ.ย. 14 ธ.ค. 63

พลตรี กิตติพงศ์ แจ่มสุวรรณ ผู้บัญชาการ กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กล่าวว่า สำหรับการฝึกทหารใหม่ในครั้งนี้สำหรับมาตรการป้องกันโควิด 19 เราจะมีการตรวจคัดกรองทหารใหม่ทุกคนจะต้องได้รับการตรวจซึ่งผลการตรวจไม่พบว่ามีทหารใหม่ติดเชื้อโควิด 19 เพื่อความไม่ประมาททางหน่วยก็จะมีมาตรการป้องกันโควิดอย่างเข้มข้นทุกวัน ทั้งการรณรงค์ให้ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัยและการเว้นระยะห่าง ขอให้พ่อแม่ผู้ปกครอง ไม่ต้องห่วง

พรหมพร คงเนตร สำนักข่าวที่นี่เมืองสองแคว รายงาน

 

1269 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ