ช่วยเเชร์ จ้า .....


วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. คณะเจ้าหน้าที่อำนวยการโดย ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้เชียงใหม่ จนท.ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้เชียงใหม่ และนปพ.แม่ริม แม่แตง สันทราย ดอยสะเก็ด สันป่าตอง และ บ้านโฮ่ง ร่วมช่วยกันอำนวยความสะดวก ควบคุม กำกับในการรื้อถอนอาคารสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 2 หลัง ตามหนังสือบันทึกข้อตกลง/ยินยอม ฉบับลงวันที่ 9 พ.ย.63 ตามที่นายวรากร พนมไพร แสดงเจตจำนงที่จะรื้อถอนอาคารสิ่งปลูกสร้างออกไปจากป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ริม ด้วยตนเอง สถานประกอบการ “ม่อนใจโฮมสเตย์ ” ท้องที่บ้านหนองหอยใหม่ หมู่ที่ 11 ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่ได้ทำบันทึกลงประจำวันไว้เป็นหลักฐาน ต่อพงส.สภ.แม่ริม ตามปจว.ข้อที่ 5 เวลา 12.30 น. การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำหรับอาคารที่เหลืออยู่ในพื้นที่สถานประกอบการดังกล่าว นายวรากร พนมไพร จะทำการรื้อถอนให้แล้วเสร็จโดยเร็วต่อไป

1823 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ