ช่วยเเชร์ จ้า .....

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 กองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3
แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 108 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
โดยมี พันเอก รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 พร้อมด้วย พันเอก นายแพทย์ วิโรจน์ ชนม์สูงเนิน รองโฆษกฯ เป็นผู้แถลงข่าวฯ   มีสาระสำคัญดังนี้

1. สรุปผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันดีเด่นต้นแบบของ
กองอำนวยการ รักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ในพื้นที่จังหวัดลำปาง ประจำปี 2563
2. การสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมาย
3. การสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤต
4. โรคซึมเศร้า (Depression) ความผิดปกติทางอารมณ์ที่รักษาให้หายได้

170 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้