ช่วยเเชร์ จ้า .....

เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 63 ที่ห้องรับรองชั้น 1 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าฯ ให้ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนมอบกระเช้าพระราชทาน แก่เจ้าหน้าที่ที่ประสบเหตุเฮลิคอปเตอร์เสียหลักลื่นไถลกระแทกเชิงเขาในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ขณะไปตรวจพื้นที่เตรียมการรับเสด็จฯ ณ โรงเรียนบ้านขุนแม่หยอด อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน

 

 

 

220 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 6 เยี่ยมชมวันนี้