ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 63 พล.ท.จิรเดช กมลเพ็ชร ผบ.รร.จปร. พร้อมด้วย พล.ท.ประมวล จันทร์ศรี ปษ.รร.จปร. และคณะ เข้าเยี่ยมชมโครงการทหารพันธุ์ดีค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ กิจกรรมศูนย์เพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดพระราชทาน”เพื่อนช่วยเพื่อน” พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง โดยมี พ.อ.เสมอ แจ่มใส ผบ.ป.4 และ ทหารพันธุ์ปลา ร่วมให้การต้อนรับ, บรรยาย และนำเยี่ยมชมการดำเนินงาน ของโครงการ ฯ

165 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้