ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

วันนี้ (25 พ.ย. 63) ที่บริเวณทางหลวงหมายเลข 1141 ถนนมหิดล อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายเอกนรินทร์ จินทะวงศ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 เป็นประธานเปิดกิจกรรมพัฒนาถนนมหิดล “นามล้ำค่านครพิงค์ ไม่ทิ้งขยะบนทางหลวง ครั้งที่ 3” โดยมีข้าราชการ และเจ้าหน้าที่จากแขวงทางหลวงเชียงใหม่ ที่ 2 จำนวน 280 คนเข้าร่วมกิจกรรม

กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงเชียงใหม่ ที่ 2 จัดกิจกรรมพัฒนาถนนมหิดล “นามล้ำค่านครพิงค์ ไม่ทิ้งขยะบนทางหลวง ครั้งที่ 3” ทางหลวงหมายเลข 1141 ตอนดอนจั่น-เชียงใหม่ ไปจนถึงทางเข้าท่าอากาศยานนานาชาติจังหวัดเชียงใหม่ รวมระยะทางกว่า 7.5 กิโลเมตร เพื่อพัฒนาถนนให้สะอาด สวยงาม เตรียมพร้อมเข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในพื้นที่เป็นจำนวนมาก โดยกิจกรรมในวันนี้ ประกอบไปด้วย การตัดหญ้า การตัดแต่งกิ่งไม้ การขจัดเศษฝุ่นดิน ล้างทำความสะอาดผิวทาง ไหล่ทาง การเก็บกวาดขยะ และเก็บป้ายโฆษณาต่างๆ ที่ติดตั้งอยู่บริเวณ 2 ข้างทาง โดยจะดำเนินการต่อเนื่องจนแล้วเสร็จภายในวันนี้ (25 พ.ย. 63) ซึ่งการดำเนินงานอาจส่งผลให้เกิดความไม่สะดวกในเส้นทางสัญจรบางจุด จึงขอให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังในการใช้เส้นทางดังกล่าว

182 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 4 เยี่ยมชมวันนี้