ช่วยเเชร์ จ้า .....

เมื่อวันที่ 7 ก.ย.58 ณ กองปฎิบัติงานของผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายชูชาติ  กีฬาแปง เปิดห้องปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่จากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งนำโดยนางสาวพรรณี  สัสดีแพง ประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ได้มาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกท่านใหม่ พร้อมกับมอบของที่ระลึกเป็นองค์พระอินทร์เป่าสังข์ ที่กรมประชาสัมพันธ์ได้จัดสร้างขึ้นให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกไว้สักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกได้กล่าวขอบคุณทีมงานของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลกที่เข้ามาแสดงความยินดีในครั้งนี้ พร้อมได้มอบนโยบายขอให้ร่วมกันประชาสัมพันธ์กิจกรรมและนโยบายของรัฐบาลและจังหวัดพิษณุโลกให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบ  และเป็นแกนหลักในการประสานสื่อมวลชนทุกแขนงให้ร่วมเป็นกำลังในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองพิษณุโลกให้ก้าวหน้าต่อไป

3522 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 4 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ