ช่วยเเชร์ จ้า .....

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 พลตรี นพดล รอดกลาง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 จัดชุดช่างเข้าดำเนินการซ่อมบ้านตามโครงการ “กองทัพบกสร้างบ้านทั่วไทย เทิดไท้ปีมหามงคลฯ” ให้กับ เด็กหญิงชนิกานต์ ดีตรุษ อายุ 8 ขวบ ณ บ้านเลขที่ 51/1 หมู่ที่ 4 ตำบลวงฆ้อง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งอาศัยอยู่กับบิดา, มารดาและพี่ชาย ซึ่งทั้งหมดมีสุขภาพไม่แข็งแรง ที่อยู่อาศัยทรุดโทรมได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก บิดาของเด็กหญิงชณิกานต์ ฯ ป่วยด้วยโรคเบาหวาน และเคยผ่าตัดมะเร็งกล้ามเนื้อต้นขาซ้าย เมื่อปี 2562 ไม่สามารถทำงานหนักหรือเดินนาน ๆ ได้ ส่วนมารดาป่วยด้วยโรคไขมัน, ความดันสูง และพี่ชายวัย 16 ปี มีปัญหาทางการเรียนรู้ อ่าน – เขียนไม่ได้ เด็กหญิงชินิกานต์ ฯ ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดย่านยาวประชานุกูล ด้วยพื้นฐานของครอบครัวที่ยากจน เนื่องจากบิดาและมารดาไม่มีอาชีพ และรายได้ที่แน่นอน มีเพียงแค่งานรับจ้างทั่วไปเป็นบางวันเท่านั้น ทำให้รายได้ไม่เพียงพอต่อการครองชีพของครอบครัว สมควรได้รับการช่วยเหลือ ซึ่งการดำเนินการได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้าง จากองค์การบริหารส่วนตำบลวงฆ้อง

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 ได้เผยว่า หน่วยได้ดำเนินการช่วยเหลือผู้ยากไร้มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีที่พักอาศัยที่ดีขึ้น เป็นไปตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก ที่ต้องการให้ทุกหน่วยในกองทัพบก ให้ความสำคัญเกี่ยวกับความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจอันดีของประชาชนต่อองค์กรอีกด้วย

96 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้