ช่วยเเชร์ จ้า .....


เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.47 น. กองทัพบก โดยศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ได้รับการร้องขอการส่งป่วยทางอากาศยาน โดยร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ได้สั่งการให้ พันเอกชายแดน กฤษณสุวรรณ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 จัดอากาศยานสนับสนุนการส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน จึงมอบหมายให้ ชุดปฏิบัติการบิน หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 จัดอากาศยาน ฮ.ท. 212 จำนวน 1 เครื่อง ร่วมกับทีมแพทย์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลแม่สะเรียง ทำการช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน จำนวน 1 ราย เป็นทารก เพศชาย อายุ 1 วัน น้ำหนัก 1,200 กรัม บุตรของ นางสาวอวยพร ชลธีมหาสมบัติ และ นายสมชัย ประมาลรัตน์ทวี อยู่บ้านเลขที่ 19 หมู่ 7 ตำบลแม่ดง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งมีอาการ ไม่ร้อง ไม่ดูดนม หายใจมีเสียง

อากาศยานได้ทำการยกตัวจาก สนาม ฮ. ค่ายเทพสิงห์ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ไปรับผู้ป่วย สนาม ฮ. ชั่วคราว บ้านจอซิเดอเหนือ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ไปส่งยังสนาม ฮ. หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 ค่ายเทพสิงห์ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน และส่งตัวเข้ารับการรักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลแม่สะเรียง ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 20 นาที  ซึ่งการช่วยเหลือดังกล่าวกองทัพบกได้ทำข้อตกลงของกองทัพบก และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ MOU ร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ทั้งนี้การส่งผู้ป่วยเจ็บ ถือเป็นภารกิจที่สำคัญของกองทัพบก สามารถกระทำได้อย่างรวดเร็ว เป็นการช่วยเหลือชีวิตพี่น้องประชาชน และที่สำคัญ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 กองกำลังนเรศวร ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 3 และศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก พร้อมที่จะให้การช่วยเหลือประชาชน ในทุกโอกาส และมีความพร้อมปฏิบัติภารกิจตลอด 24 ชั่วโมง

380 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ