ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

กองทัพภาคที่ 3/กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยกองทัพภาคที่ 3 ร่วมกับคณะกรรมการที่ปรึกษา จัดประชุมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  

เช้าวันนี้ ( 15 ก.ค. 58 ) ที่ ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมวังจันทน์ริเวอร์วิว อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พลโท สาธิต พิธรัตน์ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยกองทัพภาคที่ 3 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมคณะกรรกมการที่ปรึกษากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3โดยมี รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด ฝ่ายทหาร กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยประจำพื้นที่ และคณะกรรมการที่ปรึกษากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 เข้าร่วมประชุมหารือ ให้ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ซึ่งกองทัพภาคที่ 3ได้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการที่ สำคัญหลายโครงการ

อาทิเช่น การขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  การสนับสนุนโครงการปิดทองหลังพระ  การแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ การสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายต่อพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกปลูกยาง  โครงการเพื่อความมั่นคงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ประวัติศาสตร์ในพื้นที่วนอุทยานพญาพิภักดิ์ จังหวัดเชียงราย  แผนการดำเนินโครงการผืนป่าอาเซียน ปี 2558 การติดตามและสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการสร้างรายได้และพัฒนาเกษตรชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ประเด็นหารือแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่ภาคเหนือของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ในการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบ  โครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง  กิจกรรมคืนความสุขให้คนในชาติ โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เขตเศรษฐกิจพิเศษพื้นที่ชายแดน  การขอใช้พื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำปาดบริเวณจุดผ่านแดนถาวรภูดู่ อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์  โครงการพัฒนาจุดผ่อนปรนการค้าขายชายแดนห้วยต้นนุ่น อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน และเพิ่มเติม โครงการอนุรักษ์ฯ พระราชวังจันทน์  โครงการปิดทองหลังพระ  โครงการคนกล้าคืนถิ่น และได้เชิญวิทยากรมาบรรยายพิเศษให้ความรู้เพิ่มเติม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ จำนวน 115 นาย

3198 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ