ช่วยเเชร์ จ้า .....

“เป็นที่รู้ดีกันอยู่ว่า การอยู่รวมตัวกันอย่างแออัดใกล้ชิด เป็นหนึ่งในปัจจัยทำให้เชื้อไวรัสแพร่ระบาดได้รวดเร็ว โดยเฉพาะ เรือนจำ เป็นพื้นที่ปิด มีนักโทษอยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก ต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันตลอด 24 ชั่วโมง เป็นสถานที่ที่เอื้อต่อการแพร่กระจายของเชื้อโรค แม้เวลานี้ในเรือนจำยังเป็นพื้นที่ที่ปลอดเชื้อ กรมราชทัณฑ์ จึงมีแนวทางการป้องกัน ควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสอย่างใกล้ชิด”

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ณ เรือนจำกลางเชียงใหม่ … โรงพยาบาลลานนา ร่วมมือกับ เรือนจำกลางเชียงใหม่ นำโดย นายสุรศักดิ์ เผื่อนคำ ผู้บัญชาการเรือนจำกลางเชียงใหม่ จัดโครงการเฝ้าระวัง ควบคุมป้องกัน การระบาดของโรคติดต่อโควิด-19 ออกหน่วยเคลื่อนที่ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในกลุ่มของพนักงาน เจ้าหน้าที่ เรือนจำกลางเชียงใหม่ จำนวน 183 คน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสนี้
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ในจังหวัดเชียงใหม่ กรมราชทัณฑ์จึงได้กำชับให้เรือนจำกลางเชียงใหม่ ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาอย่างเคร่งครัด จึงมีความจำเป็นต้องงดการให้บริการเยี่ยมญาติเป็นการชั่วคราว เป็นเวลา 14 วัน (30 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม 2563) ซึ่งนอกจากมาตรการการป้องกันโรคระบาดของทางกรมราชทัณฑ์แล้ว เรือนจำกลางจังหวัดเชียงใหม่ มีมาตรการเฝ้าระวังโรคระบาดใหม่ในกลุ่มของบุคลากร เจ้าหน้าที่ของเรือนจำกลางเชียงใหม่ โดยจัดให้มีการใส่หน้ากากอนามัย มีเจลแอลกอฮอล์บริการ และด้วยการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 แก่เจ้าหน้าที่ทุกคน โดยได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลลานนา ที่ได้ส่งทีมแพทย์ พยาบาล มาตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 ณ เรือนจำกลางเชียงใหม่ เพื่อเป็นการลดโอกาสของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในเรือนจำกลางเชียงใหม่

โดยทีมออกหน่วยตรวจโควิด-19 เคลื่อนที่ของโรงพยาบาลลานนานี้ ได้รับอนุญาตจากสำนักงานสาธารณสุข จ.เชียงใหม่แล้ว ประกอบไปด้วย ทีมแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ เจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์ และพยาบาลวิชาชีพ นำทีมโดย นางจิราลักษณ์ จันทร์กระจาย หัวหน้าแผนกสื่อสารการตลาด พร้อมให้บริการ Swap เชื้อ หรือเก็บตัวอย่างเชื้อ จากโพรงจมูก และลำคอ แล้วส่งไปตรวจยังห้องปฏิบัติการไบโอโมเลกุลลาร์ ของโรงพยาบาลลานนา ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการที่ผ่านการตรวจมาตรฐาน รับรองจากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ในการเป็นห้องปฏิบัติการ ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยเทคโนโลยี แบบ Real-Time PCR ตามขั้นตอนของระเบียบกระทรวงสาธารณสุขอย่างถูกต้อง ซึ่งผลการตรวจจะใช้เวลารู้ผลภายใน 24 ชั่วโมง เพื่อเป็นการยืนยันในการปลอดจากเชื้อโควิด-19 ทั้งนี้ โรงพยาบาลลานนา เป็นหนึ่งในโรงพยาบาลเอกชน ของจังหวัดเชียงใหม่ ที่เข้าร่วมโครงการ สปสช. ตรวจแล็บโควิด-19 เชิงรุกนอกสถานที่ ไม่เสียค่าใช้จ่าย ระยะเวลาโครงการตั้งแต่วันนี้ จนถึง 31 ธันวาคม 2563 นี้เท่านั้น หากสถานประกอบการ หรือหน่วยงานใดเข้าเกณฑ์กลุ่มเสี่ยงในการเฝ้าระวังการติดเชื้อระลอก 2 จากประเทศเพื่อนบ้าน และต้องการโรงพยาบาลลานนา ไปออกหน่วยคัดกรองตรวจโควิด-19 สามารถติดต่อประสานงาน ได้ที่ ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลลานนา โทร.052 134 777 ในเวลาราชการ


438 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ