ช่วยเเชร์ จ้า .....

วันที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 16.00 น. นายยุทธชัย ปัทมสนธิ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 พร้อมด้วยนายวชิรศักดิ์ นาควัฒนเศรษฐ์ ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ นายสุริยา กาละสุข หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า เข้าร่วมเปิด “โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืนตำบลเนินเพิ่ม” อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นโครงการร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่ม และอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนภายในตำบลเนินเพิ่ม และการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว ตลอดจนเป็นการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยว และการกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่น โดยมีนายยุทธชัย ปัทมสนธิ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 กล่าวต้อนรับ นายเอกพงษ์ กุลเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่ม กล่าวรายงาน และนายพิศิษฐ์ กิจบุญอนันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิด ร่วมด้วยนายอำเภอนครไทย หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่อำเภอนครไทย ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ครู นักเรียน ราษฎรชุมชนในพื้นที่ตำบลเนินเพิ่ม และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการ ณ อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

950 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ