ช่วยเเชร์ จ้า .....วันที่ 2 ธ.ค. 63 พลเอก พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เดินทางตรวจเยี่ยมหน่วยกองทัพภาคที่ 3 ณ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมือง จ.พิษณุโลก เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานด้านกำลังพลและปัญหาข้อขัดข้อง ตลอดจนงานที่สำคัญของหน่วย ในห้วง เดือนพฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา โดยมี พลโท บุญยืน อินกว่าง แม่ทัพน้อยที่ 3 และผู้บังคับหน่วยในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 ร่วมให้การต้อนรับ โดยผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก ได้ทำการสักการะพระบรมราชานุเสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช, สมเด็จพระเอกาทศรถ, พระรูปพระสุพรรณกัลยา หลังจากนั้นเข้ารับฟังการบรรยายสรุปจากกองทัพภาคที่ 3 และเดินทางไปตรวจเยี่ยมทหารกองประจำการ และหน่วยฝึกทหารใหม่ มณฑลทหารบกที่ 39

โดยมี พลตรี นพดล รอดกลาง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 ให้การต้อนรับ และได้นำคณะตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 2 ประจำปี 2563 ณ หน่วยฝึกทหารใหม่มณฑลทหารบกที่ 39 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งได้ดำเนินการฝึกมาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ทั้งนี้ได้เยี่ยมชมการฝึก, เครื่องช่วยฝึก, โรงนอน, สิ่งอำนวยความสะดวกของทหารใหม่, มาตรการป้องกันโรคลมร้อน, มาตรการป้องกันโรค COVID-19 ของหน่วย และโรงเลี้ยง ในการนี้ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกและคณะได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับทหารใหม่ด้วย สำหรับเมนูอาหารกลางวัน ประกอบด้วย ลาบคั่วหมู ต้มแซบไก่ หมูยอทอด และขนมบวชฟักทอง สร้างความปลาบปลื้มใจให้กับ ทหารใหม่ผลัดที่ 2 ประจำปี 2563 ทั้ง 117 นาย เป็นอย่างยิ่ง
ที่ผู้บังคับบัญชาชั้นสูงของกองทัพบกมีความห่วงใย รวมทั้งร่วมรับประทานอาหารกับพวกตน
หลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติภารกิจตรวจเยี่ยมหน่วยกองทัพภาคที่ 3 ที่ จ.พิษณุโลก แล้ว ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกได้เดินทางไปปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ ต่อไป

60 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้