ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

จังหวัดเชียงใหม่ KICK OFF การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เน้นสร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชนในการร่วมมือป้องกันและแก้ไขปัญหา ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดตามนโยบายรัฐบาล

เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 63 ที่บริเวณสวนรุกขชาติห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ KICK OFF การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ของจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายปรีชา บัววิรัตน์เลิศ สมาชิกวุฒิสภา พร้อมด้วย กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำเชียงใหม่ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ด้วยจังหวัดเชียงใหม่ ได้ประสบกับปัญหาไฟป่าและปัญหามลพิษฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งสร้างความเสียหายต่อทรัพยากรป่าไม้เป็นวงกว้าง และเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ประกอบกับ นายกรัฐมนตรี ได้มีข้อห่วงใยต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และเน้นย้ำให้มีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง” เพื่อป้องกัน แก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละออง ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดตามนโยบายรัฐบาล

ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ KICK OFF การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ขึ้น เพื่อสานต่อเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในการสร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชน ให้เกิดการร่วมมือป้องกันและแก้ไขปัญหา โดยการนำมาตรการจากการถอดบทเรียน ปี 2563 มาเป็นแนวทางการบูรณาการดำเนินงานร่วมกันของทุกภาคส่วน โดยภายในงาน มีการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการของหน่วยงาน จำนวน 10 หน่วยงาน นอกจากนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 5 ธันวามหราราช โดยได้ร่วมกันจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ในรูปแบบจิตอาสา ร่วมกันพัฒนา กวาด ล้าง ถางหญ้า ปรับเส้นทาง ถนนทางขึ้นพระธาตุดอยสุเทพ และพระตำหนักภูพิงคราชนิเวสน์ โดยมีจุดเริ่มต้น ตั้งแต่บริเวณลานอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย ไปจนถึงพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ รวมระยะทาง 15 กิโลเมตรด้วย

417 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 4 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ