ช่วยเเชร์ จ้า .....

วันที่ 7 ธ.ค.63 เวลา 13.30 น. พลตรี ถนัดพล   โกศัยเสวี รองแม่ทัพภาคที่ 3 ในฐานะรองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา”เราทำความดีด้วยหัวใจ ”ทำแนวกันไฟรอบพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ร่วมกับนายสำเริง   ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมจัดกิจกรรมขึ้น ที่บริเวณสนามเฮลิคอปเตอร์พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์  เพื่อเป็นแนวป้องกันไฟป่าอีกทั้งเป็นการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมป่าไม้และระบบนิเวศให้มีความสมดุลตามธรรมชาติและยังสามารถช่วยลดปัญหาสภาวะโลกร้อนทั้งยังเป็นการเตรียมการรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนิน พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่  8 – 11 ธันวาคม 2563

การจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง กองทัพภาคที่ 3 กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือกองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า จังหวัดเชียงใหม่ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 หน่วยงานในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำร่องสร้างแนวกันไฟในพื้นที่เสี่ยงของจังหวัด ป้องกันการเกิดปัญหาไฟป่าและหมอกควันบริเวณรอบพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์  โดยมีหน่วยงานราชการ กำลังพลจิตอาสา นักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาจากศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 พร้อมเครื่องมือทำแนวกันไฟกว่า  500  นาย เข้าร่วม

585 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 4 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ