ช่วยเเชร์ จ้า .....


จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศเมียนมา กองกำลังผาเมือง จึงได้ยกระดับความเข้มข้นในการปฏิบัติการ โดยจัดกำลังเพิ่มเติม จากกองพันทหารม้าที่ 7 และกองพันทหารม้าที่ 15 กรมทหารม้าที่ 2 จำนวน 2 กองร้อย เข้าสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจในการสกัดกั้นการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ตามแนวชายแดน พื้นที่ อำเภอแม่สาย – อำเภอเชียงแสน และได้ทำการเคลื่อนย้ายกำลังเข้าพื้นที่ปฏิบัติการในวันที่ 15 ธันวาคมนี้ เพื่อสกัดกั้นผู้ที่จะลักลอบเข้ามาโดยผิดกฎหมาย อย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ไม่ให้เข้ามาในประเทศไทย
นอกจากการเพิ่มเติมกำลังในส่วนของทหารแล้ว การดำเนินการในพื้นที่ตอนในโดยการบูรณาการร่วมระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยังคงเข้าดำเนินการตรวจสอบสถานประกอบการ ร้านค้า บ้านเช่า บ้านพัก ในพื้นที่ชุมชน เพื่อค้นหาผู้ที่ลักลอบเข้ามาโดยผิดกฎหมาย อย่างต่อเนื่อง

200 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้