ช่วยเเชร์ จ้า .....

สายการบินนกแอร์ เปิดสายการบินข้ามภาคเหนือ-อีสาน หวังขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สร้างความเชื่อมั่นกับคนในประเทศ
นายเกษมสันต์ วีระกุล ประธานสายกลยุทธ์ สายการบินนกแอร์ กล่าวถึงการเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์สายการบินนกแอร์ ในเส้นทางบินข้ามภูมิภาค เชียงใหม่ – ขอนแก่น ว่า ด้วยจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดขอนแก่น ถือเป็นเป็นศูนย์กลางภูมิภาคทั้งภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีประชากรจำนวนมากและมีสถานะทางเศรษฐกิจที่สามารถเชื่อมโยงกัน ดังนั้นการเพิ่มเส้นทางคมนาคมขนส่งทางอากาศจะทำให้เป็นประโยชน์กับทั้งสองภูมิภาค ดังนั้นสายการบินนกแอร์จึงได้เพิ่มเส้นทางการบิน จากจังหวัดเชียงใหม่ถึงจังหวัดขอนแก่น เพื่อให้เกิดการติดต่อเดินทางเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาค ซึ่งจากเดิมมีเส้นทางการบินเชื่อมโยงภาคตะวันออกเฉียงเหนือสู่ภาคใต้ คือ จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดหาดใหญ่ และคาดว่าจะเปิดเส้นทางบินข้ามภูมิภาคในจังหวัดอื่นๆได้อีกในอนาคต
นายเกษมสันต์ วีระกุล ได้กล่าวถึง สายการบินนกแอร์ว่าเป็นสายการบินของประเทศไทย ดังนั้นจึงหวังว่าจะเป็นฟันเฟืองเล็กๆที่จะช่วยขับเคลื่อนการเชื่อมโยงเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยเฉพาะในช่วงนี้ที่จังหวัดเชียงใหม่มีกิจกรรมหลายกิจกรรม อาทิ งานโครงการหลวง ประจำปี 2563 , การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 “เทียนนกแก้วเกมส์” และกิจกรรมอื่นๆจำนวนมาก รวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยว ร้านอาหารในช่วง High season โดยความร่วมมือจากภาคธุรกิจ เอกชน อาทิ กองทุน WE LOVE CHIANGMAI ทั้งนี้เพื่อช่วยเศรษฐกิจการท่องเที่ยวภายในประเทศ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับคนไทยด้วยกันเอง

804 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 4 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ