ช่วยเเชร์ จ้า .....


เมื่อ 16 ธ.ค.63 เวลา 18.30 น. โครงการถนนคนเดินค่ายสุริยพงษ์ สัปดาห์ที่ 7 ยังคงมีประชาชนและนักท่องเที่ยวทะยอยมาจับจ่ายซื้อของเรื่อยๆ เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น กระตุ้นเศรษฐกิจ ให้กับชุมชนค่ายสุริยพงษ์และชุมชนใกล้เคียง สร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ ในชุมชน พร้อมกับส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น เป็นห้องรับรอง ห้องที่ 2 ของจังหวัดน่าน ภายในงาน มีการแสดงของวงดนตรี หมวดดุริยางค์มณฑลทหารบกที่ 38 ,การแสดงของชุมชนรอบค่าย ,การบริการนวดแผนไทย จาก โรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ ,มีการคัดกรองผู้ร่วมงานฯ ,การขายผลิตผลจากโครงการทหารพันธุ์ดีน่าน การขายสินค้าอาหาร ของกินของใช้ เสื้อผ้า เป็นจำนวนมาก สร้างความประทับใจให้กับผู้ร่วมงาน นักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก ณ หน้าค่ายสุริยพงษ์ อ.เมือง จ.น่าน

1066 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ