ช่วยเเชร์ จ้า .....
วันที่ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. ห้องประชุมสาธารณสุขอำเภอเมืองพิษณุโลก นายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอเมืองพิษณุโลก ร่วมประชุมกับสาธารณสุขอำเภอเมืองพิษณุโลก เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
หลังพบการแพร่ระบาดในพื้นที่ภาคกลางหลายจังหวัด ทั้งนี้ จังหวัดพิษณุโลก ยังไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ แต่เพื่อเฝ้าระวังป้องกันรวมทั้งติดตามผู้สัมผัสซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง จากจังหวัดสมุทรสาคร และอื่นๆ เข้าพื้นที่
นอกจากนี้ขอความร่วมมือประชาชนสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา หลีกเลี่ยงการคลุกคลีใกล้ชิดผู้อื่น ไม่ควรไปในที่ชุมชน หากประชาชนสามารถสอบถามหมายเลขสายด่วนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก หมายเลขโทรศัพท์ 088-27522621 หากพบประชาชนเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง หรือ แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย ลักลอบเข้าเมือง ขอให้แจ้งข้อมูลกับหน่วยงานราชการทันที
206 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้