ช่วยเเชร์ จ้า .....

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 นาง วราภรณ์ วรพงศธร สขจ.เชียงใหม่ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรค Covid-19 ณ. สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 1 – 3 อย่างเข้มงวด โดยจัดให้มีการวัดอุณหภูมิผู้โดยสารทุกคนเพื่อคัดกรอง, กำชับพนักงานขับรถ และผู้โดยสารทุกคน ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา,จัดให้มีเจล หรือแอลกอฮอล์เพื่อล้างมือทุกครั้งที่มีการสัมผัส,ทำความสะอาดรถและอุปกรณ์ด้วยแอลกอฮอล์ หรือน้ำยาฆ่าเชื้อทุกครั้งหลังการใช้งาน พร้อมลงทะเบียนข้อมูลการเดินทาง และสแกน QR codeไทยชนะ 

202 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้