ช่วยเเชร์ จ้า .....

กองกำลังผาเมือง ทำการเยี่ยมเยียนกำลังพลที่ปลดพิการทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการสนาม


เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 1600 : ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 1/ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองได้เดินทางไปเยี่ยมเยียนและมอบรถไฟฟ้าวิลแชร์ให้กับอดีตกำลังพลของหน่วย ซึ่งปลดพิการทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการสนามชายแดนของกองกำลังผาเมือง ในปี 2552 ซึ่งพักอาศัยอยู่ ณ บ้านเลขที่ 328/2 หมู่ที่ 1 ตำบลไผ่ล้อม อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

268 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้