ช่วยเเชร์ จ้า .....

วันที่ 30 ธันวาคม 2563 กองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 114 ณ ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี
พันเอก รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 พร้อมด้วย
พันเอก นายแพทย์ วิโรจน์ ชนม์สูงเนิน, พันโท วรปรัชญ์ กาศสกุล และ พันโท หญิง บุณฑริกา ฑีฆวาณิช รอง โฆษกฯ
เป็นผู้แถลงข่าวฯ

มีสาระสำคัญดังนี้

1. การรับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของกองทัพบก ประจำปี 2564
(การสอบคัดเลือกแบบเฉพาะกลุ่ม) ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3
2. การสกัดกั้นการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
3. การสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤต
4. โรควิตกกังวล (Anxiety Disorder)

88 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 4 เยี่ยมชมวันนี้