ช่วยเเชร์ จ้า .....

วันที่ 30 ธันวาคม 2563 กองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 114 ณ ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พันเอก รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 พร้อมด้วย พันเอก นายแพทย์ วิโรจน์ ชนม์สูงเนิน, พันโท วรปรัชญ์ กาศสกุล และ พันโท หญิง บุณฑริกา ฑีฆวาณิช รอง โฆษกฯ เป็นผู้แถลงข่าวฯ มีสาระสำคัญดังนี้.-
กองทัพภาคที่ 3 ได้จัดเฮลิคอปเตอร์ แบบ Bell-212 จากชุดปฏิบัติการบิน กองกำลังผาเมือง ร่วมกับคณะแพทย์ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ทำการบินเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน ดังนี้


เหตุการณ์ที่ 1 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 ชุดปฏิบัติการบิน กองกำลังผาเมือง ร่วมกับคณะแพทย์ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ทำการบินเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินผู้ชาย อายุ 44 ปี ซึ่งถูกทำร้ายร่างกายได้รับบาดเจ็บสาหัส เห็นควรต้องนำส่งโรงพยาบาลนครพิงค์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรักษาอาการต่อเป็นการเร่งด่วน โดยทำการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางอากาศยาน มาจากสนามบินเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว โรงพยาบาลเวียงแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ไปยังสนามบินเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว กองพันพัฒนาที่ 3 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีคณะแพทย์พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมทั้งรถพยาบาลฉุกเฉินมารับ เพื่อทำการรักษาต่อไป

เหตุการณ์ที่ 2 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ชุดเสนารักษ์ และเจ้าหน้าที่ทหาร ของกองพันพัฒนาที่ 3 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ได้อำนวยความสะดวกในการใช้พื้นที่ของหน่วย เพื่อให้เฮลิคอปเตอร์ของ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 ลำเลียงผู้ป่วยเพศหญิง อายุ 30 ปี จาก โรงพยาบาลแม่แจ่ม อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งประสบอุบัติเหตุ ได้รับความกระทบกระเทือนทางสมองมาลงจอด เพื่อนำตัวผู้ป่วยส่งเข้ารักษาตัว ณ โรงพยาบาลนครพิงค์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีคณะแพทย์พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมทั้งรถพยาบาลฉุกเฉินมารับ เพื่อทำการรักษาต่อไป


การปฏิบัติภารกิจดังกล่าว กองทัพภาคที่ 3 ได้ปฏิบัติตามคำสั่งการของกองทัพบก/ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ในการช่วยเหลือประชาชนผู้ป่วยเจ็บกรณีฉุกเฉิน โดยการร้องขอของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ โดยยึดถือบันทึกความตกลง (MOU) เรื่อง การปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินด้วยอากาศยาน ของกระทรวงกลาโหม ระหว่างกระทรวงกลาโหม, กระทรวงสาธารณสุข, สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เมื่อ 29 มิถุนายน 2552
ทั้งนี้จึงขอเรียนให้พี่น้องประชาชน ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือทราบ เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่า กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ 3 มีความพร้อมที่จะสนับสนุนกำลังพลและยุทโธปกรณ์ทางทหารในการช่วยเหลือประชาชนยามวิกฤตทุกโอกาส

102 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 4 เยี่ยมชมวันนี้