ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

วันที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 08.00 น บริเวณสถานที่ตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ สวนชมน่าน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ Ambient Air Quality Monitoring Station โดยมี นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมโรค นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลกให้การต้อนรับ กรมควบคุมมลพิษจัดตั้งเครือข่ายการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศของประเทศไทย วัตถุประสงค์เพื่อเฝ้าระวัง และติดตามตรวจสอบปัญหามลพิษทางอากาศในพื้นที่ต่างๆ ปัจจุบันเครือข่ายประกอบด้วย สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบอัตโนมัติจำนวน 68 สถานี ควบคุมพื้นที่ 37 จังหวัด แต่ยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ทุกจังหวัด จำเป็นต้องติดตั้งสถานีเพิ่มเติม โทรสถานีแห่งใหม่ในจังหวัดพิษณุโลก เป็น 1 ใน 7 สถานี ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณปี 2563 สามารถตรวจวัดคุณภาพอากาศเพื่อให้ได้ข้อมูลคุณภาพอากาศตามวิธีมาตรฐานที่ถูกต้องและแม่นยำ โดยมีการรายงานผลในเว็บไซต์ www.air4thai.com และแอปพลิเคชัน Air4thai ได้ตั้งแต่เดือนมกราคมเป็นต้นไป+2ดูข้อมูลเชิงลึกการเข้าถึงโพสต์ 121 โพสต์

265 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้