ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เมื่อวันที่  9 ตุลาคม 2558  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เดินทางไปตรวจสถานการณ์น้ำในเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน พร้อมกับร่วมประชุมวางแผนรับมือน้ำในช่วงฤดูแล้งของฤดูกาลผลิตปีต่อไปเนื่องจากในปีนี้ น้ำในเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน มีน้ำเข้าเก็บสะสม น้อยกว่าทุกปีที่ผ่านมา โดยมีนายสมหวัง ปารสุขสาร ผู้อำนวยการเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน บรรยายสรุปให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ โดยน้ำในเขื่อนแควน้อยล่าสุด มีน้ำสะสมอยู่ที่ 334 ล้าน ลบ.ม. หรือ ความจุของเขื่อน 36% น้ำที่ใช้การได้ ณ วันนี้ 291 ล้าน ลบ.ม หรือ 31% ขณะที่การระบายน้ำนั้น ทางเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน ยังระบายอยู่ที่ 0.5 ล้าน .ลบ.ม. เพื่อรักษาระบบนิเวศ

นายชูชาติ  กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า จากการตรวจสอบสถานการณ์น้ำในเขื่อนแควน้อย พบว่าน้ำในเขื่อน ยังน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับทุกปีที่ผ่านมา ซึ่งปกติในทุกปีขณะนี้ต้องมีน้ำ กักเก็บอยู่ที่ประมาณ 80% แต่ขณะนี้เรามีเพียง 36% เท่านั้น ทำให้ต้องหามาตรการวางแผนเพื่อให้มีน้ำใช้ในปีหน้าได้ โดยเบื้องต้นต้องให้เกษตรกรร่วมมือใช้น้ำอย่างประหยัดให้มากที่สุด พร้อมทั้งเตรียมรองรับอาชีพเสริมให้กับเกษตรกร หากชาวนาได้รับผลกระทบไม่มีน้ำทำนา ก็จะมีรายได้ในอาชีพอื่น นอกจากนี้ยังต้องให้เกษตรกรหันไปปลูกพืชอายุสั้น หรือใช้น้ำน้อย เพื่อให้เกษตรกรมีผลผลิตที่ดี สามารถส่งขายสร้างรายได้ให้กับครอบครัวต่อไป

 

 

3598 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ