ช่วยเเชร์ จ้า .....

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 นายกมล นวลใย ผอ.สจป1ชม.สั่งการให้หน่วยป้องกันและพัฒนาทุกหน่วยในสังกัดดำเนินมาตรการชิงเก็บลดปริมาณเชื้อเพลิงก่อนฤดูไฟป่า ตามนโยบายท่านรมวทส.โดยวันนี้นปพ ดอยสะเก็ด ร่วมกับ จนท โครงการฯ ป่าขุนแม่กวง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรมป่าไม้ราษฎรเคลือข่ายไฟป่าบ้านสหกรณ์ 4ได้ดำเนินการตามมาตรการ ชิงเก็บ ใน พท ป่าสงวนฯป่าแม่ออน ท้องที่ บ้านสหกรณ์ 4 อ แม่ออน จ ชม โดยดำเนินการต่อเนื่องทุกวันนี้ชิงเก็บได้ประมาณ 1,000 กิโลกรัม

149 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้