ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

พลโท ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานนำผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงถึงระดับกองพัน และข้าราชการทหารในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ประกอบพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และพิธีสงฆ์ ภายในค่ายสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เนื่องในวันกองทัพไทย และวันกองทัพบก 18 มกราคม 2564 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และความเสียสละของบรรพบุรุษ ที่ได้สละชีวิตเพื่อเอกราชของชาติและปกป้องผืนแผ่นดินไทย ย้ำเตือนให้ทหารทุกนายได้ตระหนักถึงภาระหน้าที่อันสำคัญยิ่งในการรักษาชาติบ้านเมือง พิทักษ์ปกป้องสถาบันหลักของชาติให้มีความมั่นคงตลอดไป
โดยเริ่มที่เวลา 09.30 น. เป็นพิธีถวายเครื่องราชสักการะพระบรมรูป รัชกาลที่ 5 , เวลา 09.40 น. พิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์วีรไทย และ เวลา 09.59 น. พิธีสงฆ์ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช หน้ากองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2
.
ทั้งนี้ได้งดการประกอบพิธีสวนสนามกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ของหน่วยทหารเป็นส่วนรวม มีเพียงการกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ณ ที่ตั้งหน่วย เพื่อให้สอดคล้องสถานการณ์โรคระบาดในปัจจุบัน
478 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้