ช่วยเเชร์ จ้า .....

วันที่ 21 มกราคม 2564 กองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 117 ณ ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี

พันเอก รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 พร้อมด้วย

พันเอก นายแพทย์ วิโรจน์ ชนม์สูงเนิน, พันโท วรปรัชญ์ กาศสกุล และ พันโท หญิง บุณฑริกา ฑีฆวาณิช รอง โฆษกฯ เป็นผู้แถลงข่าวฯ มีสาระสำคัญดังนี้

1. โครงการเปลี่ยนภาระให้เป็นพลัง
2. การสกัดกั้นการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
3. “สายตรง แม่ทัพภาคที่ 3” ช่องทางให้ประชาชนร่วมแจ้งเบาะแส ในพื้นที่ภาคเหนือ
4. การสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤต
5. การปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมาย
6. ปัญหาสุขภาพกับภัยจาก Social Media

218 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้