ช่วยเเชร์ จ้า .....

วันที่ 21 มกราคม 2564 กองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 117 ณ ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พันเอก รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 พร้อมด้วย พันเอก นายแพทย์ วิโรจน์ ชนม์สูงเนิน, พันโท วรปรัชญ์ กาศสกุล และ พันโท หญิง บุณฑริกา ฑีฆวาณิช รอง โฆษกฯ เป็นผู้แถลงข่าวฯ มีสาระสำคัญดังนี้


เป็นที่รู้กันดีว่าในยุคปัจจุบัน เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทต่อชีวิตประจำวันค่อนข้างมาก โดยเฉพาะสมาร์ทโฟน เปรียบเสมือนเป็นปัจจัยที่ 5 ของมนุษย์เลยก็ว่าได้ เพราะสมาร์ทโฟนสามารถทำให้เราเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายและรวดเร็ว รวมถึงการเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เช่น Facebook, Twitter, Instagram และ Instant Messaging อื่นๆ ด้วย แต่สื่อดังกล่าวก็เปรียบเสมือนดาบสองคม ที่มีทั้งด้านบวกและด้านลบ โดยสิ่งที่เกิดตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือ ปัญหาสุขภาพกับภัยจาก Social Media ได้แก่


1. ภัยคุกคามออนไลน์ สำหรับเด็กเยาวชนยุค Gen Z ใช้เวลากับอินเทอร์เน็ตเฉลี่ย 10.22 ชั่วโมง จากผลสำรวจของศูนย์ประสานงานขับเคลื่อนการส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็ก และเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ (COPAT) กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ในปี 2562 พบว่า เด็ก 31 % เคยถูกกลั่นแกล้งทางออนไลน์ 74 % เคยพบเห็นสื่อลามกอนาจารทางออนไลน์ และ 25 % เคยนัดเพื่อนที่รู้จักในออนไลน์ ซึ่งผลวิจัยพบว่า เด็กที่ใช้เวลากับโลกออนไลน์มากยิ่งเสี่ยงต่อการถูกกลั่นแกล้งและเป็นผู้กลั่นแกล้งทางออนไลน์ถึง 3 เท่า ดังนั้น สัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวและการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลจะช่วยป้องกันความเสี่ยงตั้งแต่ต้นทาง
2. E-Sport กลายเป็น 1 ใน 5 อาชีพในฝันของเด็กไทย แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะเป็นโปรเพลเยอร์ได้ การศึกษาพบว่า วินัย และการแบ่งเวลา เป็นเส้นแบ่งสำคัญระหว่างนักกีฬามืออาชีพกับเด็กติดเกม นอกจากนี้ ยังพบการพนันออนไลน์ที่แฝงมาพร้อมกับการแข่งขัน
3. Fake News สุขภาพ จากการสำรวจบนโลกออนไลน์พบว่า 5 ข่าวปลอมสุขภาพที่มียอดแชร์ มากที่สุดคือ อังกาบหนูรักษามะเร็ง, น้ำมันกัญชารักษามะเร็ง, หนานเฉาเว่ยสารพัดโรค, บัตรพลังงานรักษาสารพัดโรค และความฉลาดของลูกได้จากแม่มากกว่าพ่อ เพจที่เผยแพร่ข่าวปลอมแล้วได้รับยอดแชร์มากที่สุดส่วนมากเป็นเพจที่ตั้งชื่อเป็นสำนักข่าว แต่ไม่ใช่สื่อหลัก ส่วนเพจที่ให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข่าวปลอมและได้รับยอดแชร์มากที่สุด เป็นเพจสำนักข่าวเป็นส่วนใหญ่


ในการนี้ พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 3 มีความห่วงใยต่อข้าราชการทหาร ในสังกัดกองทัพภาคที่ 3 และพี่น้องประชาชน ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ซึ่งอาจมีปัญหาสุขภาพตามมาจาก Social Media เช่น ปัญหาความเครียด, โรคภาวะซึมเศร้า, โรคออฟฟิศซินโดรมหรือกลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อและเยื่อพังผืด และโรคสายตา รวมทั้งโรคอื่นๆ จึงได้มอบหมายให้โรงพยาบาลทหารทั้ง 10 แห่ง ในพื้นที่ภาคเหนือ ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ เพื่อเฝ้าระวังสาเหตุดังกล่าว ซึ่งหากพบว่าตนเอง หรือคนรอบข้าง มีอาการบ่งชี้ ขอให้ได้ไปพบแพทย์ ณ โรงพยาบาลทหาร ทั้ง 10 แห่งในพื้นที่ภาคเหนือ หรือโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขใกล้บ้าน เพื่อคัดกรอง วินิจฉัย และรักษาต่อไป

114 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 4 เยี่ยมชมวันนี้