ช่วยเเชร์ จ้า .....

นายก อบจ.พิษณุโลก กราบสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนเข้าทำงานวันแรก


วันที่ 25 มกราคม 2564 ที่ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระราชวังจันทน์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกราบสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พร้อมทั้งไหว้ศาลพระพรหม ศาลพระภูมิ ศาลตา-ยาย ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ในวันนี้เป็นวันแรก

136 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้