ช่วยเเชร์ จ้า .....


วันที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่ตำบลวังวน อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก โดยได้ประสานกับเจ้าหน้าที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน นำโดย นายวุฒิชัย ทองโตนด พร้อมด้วย นายดอกรัก สุขจันทร์ กำนันตำบลวังวน นายวีระพงษ์ ดีมิตร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 บ้านวังน้ำบ่อ ตำบลวังวน ลงพื้นที่ดูการก่อสร้างประตูระบายน้ำประตูคลองเรือ ซึ่งทางโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่านได้ดำเนินการก่อสร้าง เมื่อดำเนินการก่อสร้างเสร็จประโยชน์ที่ชาวบ้านจะได้รับคือ ป้องกันปัญหาอุทกภัยในฤดูฝน และเป็นการระบายน้ำเข้าช่วยเหลือชาวนาในพื้นที่หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 7 ตำบลวังวน อำเภอพรหมพิราม ซึ่งมีพื้นที่การเกษตรกว่า 1,000 ไร่ โดยในการก่อสร้างประตูระบายน้ำแห่งนี้คาดว่าน่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งจากการสอบถามความพึงพอใจของพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ได้รับความพึงพอใจเป็นอย่างมาก โดยในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จะดำเนินการเชื่อมต่อโครงการเพื่อให้พื้นที่การเกษตรมีน้ำใช้อย่างทั่วถึงต่อไป

170 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้