ช่วยเเชร์ จ้า .....

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 33 จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานของหน่วย ร่วมกับ ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนที่ 312 กองกำลังผาเมือง อาสาสมัครกิจการพลเรือนตำบลงอบ และ ผู้นำชุมชนตำบลงอบ ดำเนินการซ่อมแซมฝายมีชีวิต ที่เครือข่ายจิตอาสาประชาสังคม ตามตัวแบบ ทปค. ร่วมกันปฏิบัติใน “โครงการสายธารร่วมใจ สร้างฝายมีชีวิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562” เพื่อแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรธรรมชาติแหล่งต้นน้ำน่าน และแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับชุมชน ณ ฝายมีชีวิตลำน้ำงอบ บ้านงอบเหนือ ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

 

792 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ