ช่วยเเชร์ จ้า .....

เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 64 เวลา 1000 – 1200น.โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ จัดเจ้าหน้าที่ประจำโครงการฯให้การสนับสนุนนักเรียนโรงเรียนจ่านกร้อง ชั้น ม.3 และ ม.4 (ลูกเสือ เนตรนารี) จำนวน 280 คน มาเข้ารับการอบรมพร้อมศึกษาดูงาน เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง (learning by doing) ตามฐานกิจกรรมต่างๆ ที่โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ได้จัดทำขึ้น

การดำเนินการครั้งนี้ คณะนักเรียนได้เดินชมตามฐานกิจกรรม อาทิเช่น การเลี้ยงเป็ดไข่บางปะกง การเลี้ยงแพะพันธุ์แบล็คเบงกอล การผลิตน้ำส้มควันไม้ การทำปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกอง การยกแปลงปลูกผัก และการผลิตแชมพูสมุนไพร โดยกิจกรรมต่างๆ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินการในชีวิตประจำวัน อีกทั้งได้รับความสนใจจากคณะนักเรียนโรงเรียนจ่านกร้อง เป็นอย่างมาก

 

820 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ