ช่วยเเชร์ จ้า .....


เมื่อปลายเดือนกุมพาพันธ์ 2564 กอ.รมน.จังหวัด พ.ล. ได้รับการประสานจาก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก ให้ช่วยประสานหน่วยงานภาครัฐ และ ประชาชน ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้จังหวัดพิษณุโลก (มะม่วงส่งออกเกรดเอ) ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะโรคติดต่อโควิด-19 ทำให้ส่งออกไม่ได้
ต่อมาเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 พ.อ. วัชรพงศ์ แก้วแจ้ง รอง ผอ.รมน.จังหวัด พ.ล.(ท.) ได้มอบหมายให้ พ.ต.หญิง วีรวรรณ์ พันภูมิพฤกษ์ รอง หน.ฝ่ายบริหารงานบุคคล กอ.รมน.จังหวัด พ.ล. และ ร.ต.สุวัฒณ์ เพ็งคุ้ม รอง หน.ฝ่ายประสานการปฏิบัติกลุ่มงานประสานความมั่นคง กอ.รมน.จังหวัด พ.ล. ประสานงานบูรณาการร่วมกับ พาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก โดยขอความอนุเคราะห์ พระพุทธิวงศมุนี เจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ทำการประชาสัมพันธ์ผ่านทางวัดฯ ให้ประชาชนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทำบุญ พร้อมแจกมะม่วงน้ำดอกไม้ให้กลับไปรับประทาน ซึ่งมีการตอบรับเป็นอย่างดี ทั้งนี้ ทางผู้ประกอบการได้ส่งมะม่วงให้กับทางวัดไปแล้ว กว่า 700 กก.

ทั้งนี้ หน่วยงานราชการ ภาครัฐ และ ประชาชน ที่สนใจมะม่วงและต้องการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้จังหวัดพิษณุโลก (มะม่วงส่งออกเกรดเอ) ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะโรคติดต่อโควิด-19 ติดต่อได้ที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก โทร.055-242909 หรือกลุ่มผู้ปลูกมะม่วงวังทับไทร โทร.095-254-7561 หรือ โทร.087-850-4385

พรหมพร คงเนตร สำนักข่าวที่นี่เมืองสองแคว รายงาน

1177 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ