ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ตลอดเดือนเมษายน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2564


เมื่อวันที่ 2 เม.ย. 64  ที่ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2564 โดยมีประชาชนที่สนใจทั่วไปร่วมบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมาก และคาดว่าตลอดทั้งวันจะมีประชาชนเดินทางมาร่วมบริจาคเกือบ 200 คน โอกาสนี้ นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ และคณะ ได้ร่วมตรวจเยี่ยม ทักทาย และให้กำลังใจแก่ประชาชนที่มาร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ด้วย

สำหรับการรับบริจาคโลหิตในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ อีกทั้งยังเป็นการสำรองปริมาณโลหิตให้เพียงพอต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และให้สถานพยาบาลต่างๆ มีโลหิตไว้ใช้ในการรักษาผู้ป่วย และผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุฉุกเฉิน โดยปริมาณโลหิตที่จะรับในแต่ละคนนั้น จะพิจารณาจากน้ำหนักร่างกายของผู้บริจาค โดยผู้ที่มีน้ำหนัก 45-50 กิโลกรัม จะรับจำนวน 350 ซีซี ส่วนผู้ที่มีน้ำหนัก 50 กิโลกรัมขึ้นไป จะรับจำนวน 450 ซีซี

ทั้งนี้ จากการสำรวจความต้องการหมู่โลหิต พบว่า หมู่โลหิตที่ตอนนี้กำลังขาดแคลนและมีความต้องการรับบริจาคมากที่สุดคือ หมู่โลหิตกรุ๊ปเอ เนื่องจากผู้ที่มีหมู่โลหิตในกรุ๊ปนี้จะค่อนข้างเจ็บป่วยได้ง่าย อีกทั้ง ผู้ที่มีหมู่เลือดในกรุ๊ปเอ ก็มีจำนวนน้อย จึงทำให้มีความต้องการสูง รองลงมาคือ หมู่เลือดกรุ๊ปโอ กรุ๊ปเอบี และกรุ๊ปบี ตามลำดับ

สำหรับ ประชาชนที่สนใจสามารถเข้าร่วมบริจาคโลหิต ได้ตลอดทั้งเดือนเมษายน ณ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ (ข้างโรงเรียนยุพราชจังหวัดเชียงใหม่) หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 053-418389 ต่อ 17 (นอกเวลาราชการต่อ 11)

150 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้