ช่วยเเชร์ จ้า .....


วันที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 19.00 น นายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอเมืองพิษณุโลก ได้มีข้อสั่งการให้ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล อาสาสมัครสาธารณสุข และผู้ที่เกี่ยวข้องในการป้องกันการแพร่ระบาด covid 19 ในแต่ละตำบลของอำเภอเมืองพิษณุโลก ให้ปฏิบัติตามข้อสั่งการของ นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ในการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส covid-19 โดยให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้
1.ความเป็นกลุ่มก้อนของการระบาด (Cluster) มีความเกี่ยวข้องกับสถานบันเทิง (กรุงเทพฯ นนทบุรี และนครปฐม) จึงขอเน้นย้ำแจ้งพื้นที่ดูแลเข้มงวด และแจ้งราษฎรหลีกเลี่ยงเข้าไปสถานบันเทิง
2. กำชับมาตรการ โดย 5 เสือในพื้นที่ ตรวจสอบผู้เดินทางเข้า-ออก ในพื้นที่ ให้สังเกตอาการ และเน้นย้ำการลงทะเบียน Save Phitsanulok พร้อมทั้งมีระบบสอบถามความผิดปกติ รวมถึงประสานเจ้าพนักงาน
3.การขออนุญาตจัดงาน ยังใช้คำสั่งเดิม ดังนี้ (1.การชุมนุมต่ำกว่า 300 คน ไม่ต้องขออนุญาต แต่เน้นย้ำ #ระยะห่าง สวมหน้ากาก ล้างมือ วัดอุณหภูมิ และลงทะเบียนไทยชนะ 2.การชุมนุม ตั้งแต่ 300-500 คน ให้ขออนุญาตโดย นายอำเภอเมืองพิษณุโลก ผ่านรพ.สต.หรือ ศูนย์สุขภาพชุมชน มายังสาธารณสุขอำเภอเมืองพิษณุโลก เพื่อให้ความคิดเห็นและเสนอนายอำเภอเมืองพิษณุโลก พิจารณาเห็นชอบ 3.การชุมนุมเกิน 300 คนขึ้นไป ให้ขออนุญาตผู้ว่าราชการจังหวัด โดยผ่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ยื่นที่ ฝ่ายควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก) #ห้ามมีดนตรี คอนเสิร์ต และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
4.ห้วงเทศกาลสงกรานต์ ข้อห้ามดังนี้ #งดการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวคนหมู่มาก #งดรวมกลุ่มสาดน้ำ งดประแป้ง งดปาร์ตี้โฟม ให้ยึดหลักปฏิบัติดังนี้ #จัดกิจกรรมในพื้นที่โล่งแจ้ง #จัดพิธีรดน้ำดำหัวแบบเว้นระยะห่าง #สวมหน้ากากอนามัยเสมอ
5.ข้อสังเกตที่พึงระวังการระบาด จาก
6 คลัสเตอร์ ที่แนบเรียนมาพร้อมนี้

296 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ