ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดดอนจั่น ถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เนื่องในวันจักรี 6 เมษายน 2564

วันที่ 6 เม.ย. 64  ที่วัดดอนจั่น อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดดอนจั่น โดยมีการเก็บขยะและกวาดทำความสะอาดภายในบริเวณวัด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เนื่องในโอกาสวันจักรี 6 เมษายน 2564

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงปราบดาภิเษกเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นปฐมกษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ และทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2325 ให้เป็นศูนย์รวมความเจริญรุ่งเรือง ด้วยพระราชกรณียกิจอันเป็นคุณประโยชน์เป็นอเนกประการ จึงทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่า “พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช” ซึ่งทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อประเทศชาติอย่างมากโดยเฉพาะด้านศาสนาที่ทรงโปรดให้สังคายนาพระไตรปิฎก เมื่อปี พ.ศ. 2331 และจารฉบับทองประดิษฐานไว้ในหอพระมณเฑียรธรรม วัดพระศรีรัตนศาสดาราม นอกจากนี้ยังทรงสร้างและบูรณะปฏิสังขรณ์พระอารามและพระพุทธรูปต่างๆ อีกเป็นจำนวนมาก

605 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ