ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2564 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี พร้อมด้วย รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ตลอดจนหัวหน้าส่วนงานต่างๆของมหาวิทยาลัย ได้ประชุมหารือร่วมกับ นายศิวะ ธมิกานนท์ นายอำเภอสันทราย ร่วมด้วย รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสันทราย หัวหน้าส่วนราชการในอำเภอสันทราย สาธารณสุขอำเภอ ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายก/ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการสร้างความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับผู้ป่วย ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

โอกาสนี้ ได้รับความร่วมมือจาก คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่าแม่โจ้ รวมถึงทหารจิตอาสาพระราชทานจากกองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 3 เชียงใหม่ และทีมงานจิตอาสาในท้องถิ่น ได้ร่วมกันจัดเตรียมพื้นที่ ทำความสะอาด ขนย้ายเบาะรองนอน จำนวน 400 เตียง ในการรองรับป่วยชายที่ผ่านกระบวนการทางการแพทย์จากโรงพยาบาลสนาม ศูนย์ประชุมและจัดแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบ พระชนมพรรษา มาแล้วนั้น

สำหรับ การจัดตั้งโรงพยาบาลสนามภายในมหาวิทยาลัยครั้งนี้เป็นการสนับสนุนการแก้ไขวิกฤติโรคระบาดตามการร้องขอการสนับสนุนของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และสนองนโยบายกระทรวง อว. ที่ให้มหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาคสนับสนุนการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม โดยทางโรงพยายาลสันทราย อำเภอสันทราย และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ จะดูแลมาตรฐานความปลอดภัย กำกับมาตรการทางสาธารณสุข และการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นการป้องกันโรคและปกป้องบุคลากร นักศึกษาของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด

และในวันพุธที่ 14 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป ขอเชิญท่านที่ว่างเว้นภารกิจ มีจิตอาสา ร่วมด้วยช่วยกันในการจัดเตรียมสถานที่โรงพยาบาลสนาม ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และสำหรับท่านที่ประสงค์จะร่วมบริจาคเพื่อให้ความช่วยเหลือและร่วมสนับสนุนโรงพยาบาลสนามจังหวัดเชียงใหม่ (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) สามารถบริจาคผ่านทางมูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ บัญชี ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 678 7 03339 7 หรือติดต่อบริจาคโดยตรงได้ที่ กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ ชั้น 1 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โทรศัพท์ 0 5387 5690-2

279 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ