ช่วยเเชร์ จ้า .....

วันที่ 22 เมษายน 2564 กองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 129 ณ ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พันเอก รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 พร้อมด้วย พันเอก นายแพทย์ วิโรจน์ ชนม์สูงเนิน รองโฆษกฯ และพันโท วรปรัชญ์ กาศสกุล ผู้ช่วยโฆษกฯ เป็นผู้แถลงข่าวฯ

มีสาระสำคัญดังนี้
1. สรุปผลการปฏิบัติ “การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ” ห้วง 1 – 20 เมษายน 2564
2. การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ ในพื้นที่ภาคเหนือ
3. สรุปผลการปฏิบัติ “จุดบริการประชาชนห้วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564” ในพื้นที่ภาคเหนือ
4. การเตรียมความพร้อมของศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 3
5. การจับกุมยาเสพติด ตามแนวชายแดน
6. ภาวะการขาดวิตามินดี (Vitamin D) ในห้วงสถานการณ์โรคโควิด – 19

102 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้