ช่วยเเชร์ จ้า .....

วันที่ 22 เมษายน 2564 กองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 129 ณ ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พันเอก รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 พร้อมด้วย พันเอก นายแพทย์ วิโรจน์ ชนม์สูงเนิน รองโฆษกฯ และพันโท วรปรัชญ์ กาศสกุล ผู้ช่วยโฆษกฯ เป็นผู้แถลงข่าวฯ มีสาระสำคัญดังนี้

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งรัฐบาล โดย ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 และกระทรวงสาธารณสุข ได้วางแผนกำหนดมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562 เป็นต้นมา นั้น โดยในส่วนของกองทัพบก ผู้บัญชาการทหารบกได้สั่งการให้ทุกหน่วยของกองทัพบก ใช้ศักยภาพให้การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเต็มที่ ควบคู่ไปกับมาตรการพิทักษ์พล และการช่วยลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชน
สำหรับในพื้นที่ภาคเหนือ โดย กองทัพภาคที่ 3 ได้ให้การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 – 20 เมษายน 2564 ดังนี้

1. การสนับสนุนเตียงพร้อมฟูกที่นอน จำนวน 471 ชุด เพื่อใช้ในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ตามคำร้องขอของคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัด ดังนี้
1.1 จังหวัดเชียงใหม่ (โดย มณฑลทหารบกที่ 33 และกองพลทหารราบที่ 7) จำนวน 336 ชุด ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ และอาคารกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยแม่โจ้
1.2 จังหวัดนครสวรรค์ (โดย มณฑลทหารบกที่ 31) จำนวน 70 ชุด ณ โรงยิมเนเซียม สนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์
1.3 จังหวัดกำแพงเพชร (โดย กองพลทหารราบที่ 4) จำนวน 50 ชุด ณ โรงยิมเนเซียม กีฬาฟุตซอล มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
1.4 จังหวัดน่าน (โดย มณฑลทหารบกที่ 38) จำนวน 15 ชุด ณ อาคารโรงยิมอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
2. การสนับสนุนกำลังพล จำนวน 340 นาย ในการขนย้ายสิ่งของในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ตามคำร้องขอของคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัด ดังนี้
2.1 จังหวัดเชียงใหม่ (โดย มณฑลทหารบกที่ 33 และกองพลทหารราบที่ 7) จำนวน 140 นาย
2.2 จังหวัดลำพูน (โดย กองพลทหารราบที่ 7) จำนวน 120 นาย
2.3 จังหวัดน่าน (โดย มณฑลทหารบกที่ 38) จำนวน 30 นาย
2.4 จังหวัดแพร่ (โดย กองพันทหารม้าที่ 12 กองพลทหารม้าที่ 1) จำนวน 50 นาย
3. เตรียมการสนับสนุนสถานที่ในหน่วยทหาร และอุปกรณ์ในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม/สถานที่กักตัว ผู้มีความเสี่ยงต่อโรค (State Quarantine) เพิ่มเติม ร่วมกับคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัด จำนวน 383 เตียง ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก, จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดตาก
ในการนี้ พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 3 ได้สั่งการให้หน่วยทหารในพื้นที่ภาคเหนือ ได้มีการเตรียมความพร้อมทั้งบุคลากร, ยุทโธปกรณ์ และอาคารสถานที่ของกองทัพภาคที่ 3 ทุกแห่ง ให้การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เมื่อได้รับการร้องขอ หรือประสานจากคณะกรรมการควบคุมโรคของแต่ละจังหวัดอย่างเร่งด่วน เพื่อดูแลพี่น้องประชาชน ให้ผ่านพ้นสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 ได้อย่างปลอดภัยร่วมกัน ทำให้สังคมไทยกลับมาเข้มแข็งและประเทศเดินหน้าต่อไปในอนาคต

88 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้