ช่วยเเชร์ จ้า .....

กองทัพบกส่งเครื่องบินแอมแบร์ (บ.ท. 135) สนับสนุนกองทัพภาคที่ 3 นำทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางด้านการแพทย์ นักรบชุดขาว ร่วมใจช่วยสู้ภัย COVID – 19 พร้อมสิ่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ ในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม

วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น. พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3
เป็นประธานพิธีส่งทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางด้านการแพทย์ พร้อมทั้งให้โอวาทแก่ทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางด้านการแพทย์ นำโดย พลตรี วุฒิชัย อิศระ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารบก รักษาราชการผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พร้อมด้วย แพทย์ จำนวน 2 นาย, พยาบาล 7 นาย, ผู้ช่วยพยาบาล 6 นาย และ นายสิบ 2 นาย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานกองบิน 46 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ก่อนที่ทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางด้านการแพทย์ดังกล่าว จะเดินทางไปยังท่าอากาศยานกองบิน 41 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

เนื่องจากสถานกรณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ มีการแพร่ระบาดจนจัดได้เป็นพื้นที่สีแดงเข้ม และผู้ติดเชื้อพื้นที่เรือนจำกลางจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 โดยมีการแพร่ระบาดในกลุ่มผู้ต้องขังแรกรับ ซึ่งอยู่ระหว่างการกักตัวแรกรับ จำนวน 37 ราย ต่อมาได้ดำเนินการตรวจเชิงรุกพบว่ามีการติดเชื้อเพิ่มเป็นจำนวนมาก จังหวัดเชียงใหม่ได้พิจารณาเห็นว่าการดำเนินการเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) สำหรับพื้นที่เรือนจำกลางเชียงใหม่ มีข้อจำกัดหลายประการ จังหวัดเชียงใหม่จึงได้ร้องขอรับการสนับสนุนทีมแพทย์ จากกองทัพภาคที่ 3 เพื่อปฎิบัติการยับยั้งควบคุมการแพร่ระบาดดังกล่าว ณ เรือนจำกลางเชียงใหม่

438 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ