ช่วยเเชร์ จ้า .....

เมื่อวันที่ 3 เม.ย. 64 ที่ห้องรับรอง ชั้น 1 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้เข้ารับสังเกตอาการในโรงพยาบาลสนามที่เรือนจำกลางเชียงใหม่ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด -19 ทำให้มีประชาชนจำนวนมากได้รับผลกระทบ และมีบางส่วนที่ได้ติดเชื้อ จนต้องเข้ารับการสังเกตอาการในโรงพยาบาลสนามทั่วประเทศ รวมถึงจังหวัดเชียงใหม่นั้น ความทราบถึง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงได้มีพระเมตตาต่อพสกนิกรชาวไทย โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระราชูปถัมภ์ นำสิ่งของพระราชทาน (เครื่องอุปโภค บริโภค) มอบให้แก่ผู้เข้ารับการสังเกตอาการในโรงพยาบาลสนามที่เรือนจำกลางเชียงใหม่ จำนวน 189 ชุด โดยจังหวัดเชียงใหม่ จะนำส่งมอบต่อไป

305 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 4 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ