ช่วยเเชร์ จ้า .....

วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 กองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 131 ณ ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พันเอก รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 พร้อมด้วย พันเอก นายแพทย์ วิโรจน์ ชนม์สูงเนิน รองโฆษกฯ, พันโท วรปรัชญ์ กาศสกุล และ พันโท หญิง บุณฑริกา ฑีฆวาณิช ผู้ช่วยโฆษกฯ เป็นผู้แถลงข่าวฯ มีสาระสำคัญดังนี้

1.คุณภาพอากาศที่ดีขึ้น กว่าร้อยละ 58 กับการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ ในปี 2564
2.กองทัพภาคที่ 3 กับการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่
ในพื้นที่ภาคเหนือ
3.โครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ประจำปี 2564
4.การสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤต
5.ภาวะปฏิกิริยาภูมิแพ้

93 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้